Varstvo, vzgoja in preživljanje otrok

Starši morajo svojim otrokom omogočiti pogoje za zdravo rast, skladen osebnostni razvoj in usposobitev za samostojno življenje in delo.

Starši so dolžni svoje otroke preživljati, skrbeti za njihovo življenje in zdravje in jih vzgajati. Dolžni so po svojih močeh skrbeti za šolanje in strokovno izobrazbo svojih otrok glede na njihove sposobnosti, nagnjenja in želje.

Če starša ne živita ali ne bosta več živela skupaj, se morata sporazumeti o varstvu in vzgoji skupnih otrok v skladu z njihovimi koristmi. Sporazumeta se lahko, da imata oziroma obdržita oba varstvo in vzgojo otrok ali da so vsi otroci v varstvu in vzgoji pri enem od njiju ali da so eni otroci pri enem, drugi pri drugem od njiju. Če se sama o tem ne sporazumeta, jima pri sklenitvi sporazuma pomaga center za socialno delo.

Če se starša tudi ob pomoči centra za socialno delo ne sporazumeta o varstvu in vzgoji otrok, odloči sodišče na zahtevo enega ali obeh staršev, da so vsi otroci v varstvu in vzgoji pri enem od njiju ali da so eni otroci pri enem, drugi pri drugem od njiju.

Ali želite, da bi bil po razvezi zakonske zveze oz. po razpadu izvenzakonske skupnosti otrok zaupan v varstvo in vzgojo vam?

Lahko preučimo vaš primer in vam glede na konkretne okoliščine svetujemo, kakšne so vaše možnosti za pridobitev otroka v varstvo in vzgojo.

Ali je bil vaš otrok dodeljen v varstvo, vzgojo in preživljanje drugemu od staršev, pa menite, da bi bilo za otroka bolje da bi skrbeli za varstvo, vzgojo in preživljanje vi?

Lahko vam svetujemo o tem, ali je v Vašem primeru mogoče doseči predodelitev otroka, ter uredimo vse potrebno za sestavo tožbe in kasnejše zastopanje v sodnem postopku.

Kako vam lahko pomagamo?