Preživljanje med starši in otroci

Starši so dolžni svoje otroke preživljati, skrbeti za njihovo življenje in zdravje in jih vzgajati.

Če starša ne živita ali ne bosta več živela skupaj, se sporazumeta o preživljanju skupnih otrok. Če se sama o tem ne sporazumeta, jima pri sklenitvi sporazuma pomaga center za socialno delo. Če pa se starša tudi ob pomoči centra za socialno delo ne sporazumeta o preživljanju skupnih otrok, odloči o tem sodišče na zahtevo enega ali obeh staršev.

Pravice in dolžnosti otrok do njihovih staršev in sorodnikov ter pravice in dolžnosti staršev in sorodnikov do otrok so enake ne glede na to, ali so otroci rojeni v zakonski zvezi ali izven nje.

Zakonca oz. izvenzakonska partnerja imata do otrok imata enake pravice in dolžnosti.

Ali je zunajzakonska skupnost vaših staršev prenehala in vas vzdržuje le eden od staršev, pa bi radi da za vaše preživljanje prispeva tudi drugi?

Nudimo vam svetovanje ter uredimo vse potrebno za sestavo preživninske tožbe in zastopanje v sodnem postopku.

Ali vas je eden od staršev po sodbi sodišča dolžan preživljati, pa vam preživnine ne plačuje?

Ali je vaš otrok, za katerega ste dolžni plačevati preživnino, star že več kot 18 let in vas zanima, ali ste ga še vedno dolžni preživljati?

Odločitev je odvisna od tega, ali se otrok še vedno redno šola, ali je poročen in ali ga je njegov zakonec sposoben preživljati.

Preučimo lahko vaš primer in vam svetujemo.

Kako vam lahko pomagamo?