Sporazumna ločitev

Ali je zakonska zveza za vas postala iz kakršnegakoli razloga nevzdržna in bi se radi razvezali?

Če se z zakoncem strinjata z razvezo, lahko zahtevata sporazumno razvezo zakonske zveze.

Nudimo vam svetovanje v zvezi z Vašim primerom, pomoč pri sestavi sporazuma o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s staršema v skladu z določbami Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih in pri sestavi sporazuma o delitvi skupnega premoženja ter pri sestavi sporazuma o tem, kdo od zakoncev ostane ali postane najemnik stanovanja in o preživljanju zakonca, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen. Vsi ti sporazumi so namreč potrebni za sporazumno razvezo zakonske zveze. Če pa z zakoncem glede tega ne moreta doseči soglasja pa lahko še vedno s tožbo zahtevate razvezo zakonske zveze.

Tožbena ločitev

Se želite razvezati, pa se vaš zakonec ne strinja z razvezo?

Postopek za razvezo, v kolikor med zakoncema ne pride do sporazuma, se začne z vložitvijo tožbe enega izmed zakoncev.

Za razvezo zadostuje, da je zakonska zveza postala nevzdržna za enega zakonca. Razlog za razvezo načeloma ni pomemben, prav tako ni pomembno, kateri od zakoncev je ustvaril razmere, da je zakonska razveza postala nevzdržna.

Nudimo vam svetovanje v zvezi z Vašim primerom in Vam uredimo vse potrebno za sestavo tožbe za razvezo zakonske zveze, in kasnejše zastopanje v sodnem postopku.

Razveljavitev zakonske zveze

Razveljavitev zakonske zveze je potrebno zahtevati pred sodiščem in veljajo enaka pravila kot pri razvezi zakonske zveze. V nekaterih primerih lahko zahteva razveljavitev zakonske zveze (34. Člen ZZZDR), poleg zakoncev tudi vsak, ki ima pravni interes (dediči zapustnika) in državni tožilec.

Na podlagi ZZZDR je zakonska zveza neveljavna iz naslednjih razlogov:

  • • pri sklenitvi zakonske zveze nista prisotna oba zakonca (le iz posebnih razlogov je lahko en zakonec zastopan po pooblaščencu),
  • • zakonca ob sklenitvi nimata namena skupnega življenja,
  • • njuna sklenitev ni svobodna (privolitev je bila izsiljena ali dana v zmoti),
  • • jo sklene mladoletna oseba, brez dovoljenja CSD in staršev,
  • • jo sklene oseba, ki je težje duševno prizadeta ali nerazsodna,
  • • jo sklene nekdo, ki je že poročen,
  • • jo skleneta ožja sorodnika.

Ali menite, da je vaša zakonska zveza ali zakonska zveza vaših bližnjih neveljavna?

Nudimo vam svetovanje o tem, ali je v vašem primeru zakonska zveza neveljavna in po potrebi uredimo sestavo tožbe in zastopanje v sodnem postopku.

Kako vam lahko pomagamo?