Izvenzakonska skupnost

Izvenzakonska skupnost je dalj časa trajajoča življenjska skupnost moškega in ženske, ki nista sklenila zakonske zveze. Izvenzakonska skupnost ima za izvenzakonska partnerja enake pravne posledice po ZZDR, kot če bi sklenila zakonsko zvezo, če ni bilo razlogov, zaradi katerih bi bila zakonska zveza med njima neveljavna; na drugih področjih pa ima taka skupnost pravne posledice, če zakon tako določa.

Razveza zakonske zveze oz. razpad izvenzakonske skupnosti je pogost problem slovenske družbe, hkrati pa temelj, ki za sabo prinese veliko odprtih vprašanj v zvezi z ureditvijo premoženjskopravnih razmerij med razvezanima zakonca, preživljanju nepreskrbljenega zakonca, varstvom,  vzgojo in preživljanjem skupnih potomcev.

Kako vam lahko pomagamo?