Družinski spori

Razveza zakonske zveze - ločitev

V primeru, ko med zakoncema pride do takšnih nesoglasji, da vztrajanje v zakonski zvezi ni več možno ali smiselno, je nujno, da zakonca pred postopkom razveze poiščeta primerno pravno pomoč.

Slovenska zakonodaja pozna dve vrsti ločitev in sicer sporazumno ločitev in ločitev na tožbo. Pri sporazumni ločitvi je pomembno, da se zakonca sporazumeta glede delitve skupnega premoženja, glede vzgoje, varstva in preživljanja skupnih otrok in glede preživljanja nepreskrbljenega zakonca.

Nudimo vam pravno pomoč pri sestavi sporazuma o razvezi ter izvedbo postopka pred sodiščem.

V primeru, ko sporazum med zakoncema ni možen, mora eden od zakoncev vložiti tožbo na razvezo zakonske zveze, s čemer pred sodiščem sproži ločitveni postopek. Nudimo vam pravno svetovanje, sestavo tožbe ter zastopanje pred sodiščem.

Pravno pomoč vam nudimo tudi v zvezi z uveljavljanjem pravice do preživnine, ki jo imajo otroci do polnoletnosti, v primeru rednega šolanja pa do dopolnjenega 26. Leta starosti. Za vas sestavimo tožbo na preživnino in vas zastopamo pred sodiščem, ali pa vam pomagamo iztirjati že prisojeno preživnino, katere zavezanec ne izplačuje.

Kako vam lahko pomagamo?